Мамандықтар

 

Мамандықтар атауы Негізгі орта

білім негізінде (9)

Жалпы орта

білім негізінде (11)

Бейіндік пән атауы
1 0512000-Аудармашы ісі 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай Ағылшын тілі

(Ағылшын тілі)

2 0518000-Есеп және аудит (сала бойынша) 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай Математика

(Математика)

3 0519000-Экономика 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай Математика

(Математика)

4 1302000 – Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Математика

(Математика)

5 0911000-Электромеханикалық құралдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Математика

(Физика)

6 0911000 – Электр және электрлі  механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша) 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай Математика

(Физика)

7 1119000-Тоңазытқыш-компрессор машиналары мен қондырғылары 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Математика

(Математика)

8 1201000-Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Математика

(Математика)

9 1203000-Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Математика

(Математика)

10 1204000-Су көлігін пайдалану 3 жыл 6 ай 2 жыл 6 ай Математика

(Физика)

11 1304000-Есептеу техникасы және бағдарламалық

қамтамасыз ету

3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Математика

(Математика)

12 1401000-Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану 3 жыл 6 ай 2 жыл 6 ай Математика

(Математика)

13 1504000-Фермер шаруашылығы 2 жыл 10 ай 1 жыл 10 ай Биология

(Биология)

14 1505000-Балық шаруашылығы 3 жыл 6 ай 2 жыл 6 ай Биология

(Биология)

15 1509000-Экология және табиғатты қорғау қызметі 3 жыл 6 ай 2 жыл 6 ай Математика

(Химия)

16 1511000-Жерге орналастыру 3 жыл 6 ай 2 жыл 6 ай Математика

(Математика)

17 1513000 — Ветеринария 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Биология

(Биология)

18 0713000 – Геодезия и картография 3 жыл 10 ай 2 жыл 10 ай Математика

(Математика)

19 1502000 – Агрономия 3 жыл 6 ай 2 жыл 6 ай Биология

(Биология)