Оқу жұмыс жоспары

2018-2019 оқу жұмыс жоспары

2019-2020 оқу жұмыс жоспары

2020-2021 оқу жұмыс жоспары

2021-2022 оқу жұмыс жоспары

НАО “Талап” оқу бағдарламасы

OБ Soprano Group

ОБ №553 бұйрық, 31.10.2017

ОБ №72 бұйрық

ОБ №553 бұйрық, 2021

ОБ 384 бұйрық, 1300000 – Автоматика және басқару

ОБ 384 бұйрық, 0713000 – Геодезия және картография

Емтихандар кестесі